Loading...

Tất cả sản phẩm

(1657 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • TÔ VÂN ĐÁ ĐEN TOD5A

  31,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Tô vân đá đen TOD5A thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Tô vân đá đen TOD5A có kích thước nhỏ vừa thích hợp dùng làm tô canh dành cho 2 người hoặc nấu...
 • TÔ VÂN ĐÁ ĐEN TOD4A

  28,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Tô vân đá đen TOD4A thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Tô vân đá đen TOD4A có kích thước nhỏ vừa thích hợp dùng làm tô canh dành cho 2 người hoặc nấu...
 • TÔ VÂN ĐÁ ĐEN TOD3A

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Tô vân đá đen TOD3A thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Tô vân đá đen TOD3A có kích thước nhỏ vừa thích hợp dùng làm tô canh dành cho 1 người.Tô vân đá...
 • CHÉN VÂN ĐÁ ĐEN CX15

  14,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chén Vân Đá Đen CX15 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Chén Vân Đá Đen CX15 dùng ăn cơm, chén súp , chén chè ...Chén Vân Đá Đen CX15 được sản xuất từ...
 • CHÉN CƠM VÂN ĐÁ ĐEN CO11

  12,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm Vân Đá Đen CO11 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Chén Cơm Vân Đá Đen CO11 dùng ăn cơm, chén súp , chén chè ...Chén Cơm Vân Đá Đen CO11 được...
 • MUỖNG VÂN ĐÁ ĐEN NO25

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Muỗng Vân Đá Đen No25 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Muỗng Vân Đá Đen No25 dùng cho chén súp , chén cơm, chén chè....Muỗng Vân Đá Đen No25 được sản xuất từ...
 • CHÉN CHẤM VÂN ĐÁ ĐEN CO09

  6,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chén Chấm Vân Đá Đen CO09 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Chén Chấm Vân Đá Đen CO09 dùng chứa nước chấm gỏi cuốn , chén súp nhỏ....Chén Chấm Vân Đá Đen CO09...
 • CHÉN CHẤM VÂN ĐÁ ĐEN T36

  3,200₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chén Chấm Vân Đá Đen T36 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Chén Chấm Vân Đá Đen T36 dùng chứa nước chấm , như muối tiêu, tương...Chén Chấm Vân Đá Đen T36 được...
 • CHẤM 2 NGĂN VÂN ĐÁ ĐEN C103

  6,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chấm 2 Ngăn Vân Đá Đen C103 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Chấm 2 Ngăn Vân Đá Đen C103 dùng chứa nhiều loại nước chấm cùng lúc.Chấm 2 Ngăn Vân Đá Đen...
 • DĨA CHỮ NHẬT VÂN ĐÁ ĐEN DCN57

  24,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chữ Nhật Vân Đá Đen DCN57 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Dĩa Chữ Nhật Vân Đá Đen DCN57 có kích thước vừa , có độ sâu vừa phải thích hợp dùng...
 • DĨA TRÒN VÂN ĐÁ ĐEN DC66

  9,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tròn Vân Đá Đen DC66 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Dĩa Tròn Vân Đá Đen DC66 có kích thước nhỏ vừa , có độ sâu vừa phải thích hợp dùng đựng...
 • DĨA TAM GIÁC VÂN ĐÁ ĐEN DTG17

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tam Giác Vân Đá Đen DTG17 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Dĩa Tam Giác Vân Đá Đen DTG17 có kích thước nhỏ vừa , có độ sâu vừa phải thích hợp...
 • DĨA GỢN SÓNG VÂN ĐÁ ĐEN DV139

  30,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa Gợn Sóng Vân Đá Đen DV139 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Dĩa Gợn Sóng Vân Đá Đen DV139 có kích thước nhỏ vừa , có độ sâu vừa phải thích hợp...
 • DĨA GỢN SÓNG VÂN ĐÁ ĐEN DV138

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa Gợn Sóng Vân Đá Đen DV138 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Dĩa Gợn Sóng Vân Đá Đen DV138 có kích thước nhỏ vừa , có độ sâu vừa phải thích hợp...
 • DĨA GỢN SÓNG VÂN ĐÁ ĐEN DV137

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa Gợn Sóng Vân Đá Đen DV137 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Dĩa Gợn Sóng Vân Đá Đen DV137 có kích thước nhỏ vừa , có độ sâu vừa phải thích hợp...
 • DĨA VUÔNG ẢO VÂN ĐÁ ĐEN DV09

  34,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Ảo Vân Đá Đen DV09 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Dĩa vuông ảo vân đá đen DV09 có kích thước nhỏ vừa thích hợp dùng làm dĩa đựng cơm hoặc...
 • DĨA VUÔNG ẢO VÂN ĐÁ ĐEN DV08

  31,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Ảo Vân Đá Đen DV08 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Dĩa vuông ảo vân đá đen DV08 có kích thước nhỏ vừa thích hợp dùng làm dĩa đựng cơm hoặc...
 • DĨA VUÔNG ẢO VÂN ĐÁ ĐEN DV07

  22,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Ảo Vân Đá Đen DV07 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Dĩa vuông ảo vân đá đen DV07 có kích thước nhỏ vừa thích hợp dùng làm dĩa đựng thức ăn...
 • DĨA VUÔNG ẢO VÂN ĐÁ ĐEN DV06

  17,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Ảo Vân Đá Đen DV06 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Dĩa vuông ảo vân đá đen DV06 có kích thước nhỏ vừa thích hợp dùng làm dĩa đựng thức ăn...
 • TÔ VÂN ĐÁ ĐEN TOX18

  28,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Tô vân đá đen TOX18 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Tô vân đá đen TOX18 có kích thước nhỏ vừa thích hợp dùng làm tô canh dành cho 2 người.Tô vân đá...
 • TÔ VÂN ĐÁ ĐEN TOX17

  17,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Tô vân đá đen TOX17 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Tô vân đá đen TOX17 có kích thước nhỏ vừa thích hợp dùng làm tô canh nhỏ dành cho 1 người.Tô vân...
 • TÔ VÂN ĐÁ ĐEN TOX16

  15,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Tô vân đá đen TOX16 thuộc bộ chén dĩa vân đá đen dòng sản phẩm mới của Cty Phát Thành.Tô vân đá đen TOX16 có kích thước nhỏ vừa thích hợp dùng làm tô canh nhỏ dành cho 1 người.Tô...
 • ĐŨA TRẮC ÁP SÁP CẨN ĐÁ

  190,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Trắc Áp Sáp Cẩn Đá , được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng và gia đìnhĐũa Trắc Áp Sáp Cẩn Đá có màu nâu đỏ đẹp mắt, đầu đũa cẩn đá cao cấp.Bảo hành rớt...
 • ĐŨA SÓNG LÁ ĐÀN

  145,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Sóng Lá Đàn , được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng và gia đìnhĐũa Sóng Lá Đàn có màu nâu vân gổ vô cùng đẹp mắt, đầu đũa cẩn đá.Đũa có độ nặng vừa phải...
 • ĐŨA SÓNG LÁ TRƠN

  110,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Sóng Lá Trơn , được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng và gia đìnhĐũa Sóng Lá Trơn có màu nâu vân gổ đẹp mắt.Đũa có độ nặng vừa phải giúp cho việc cầm nắm dễ...
 • ĐŨA MUN CẨN XÀ CỪ

  70,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Mun Cần Xà Cừ , được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng và gia đìnhĐũa Mun Cần Xà Cừcó màu đen tuyền đẹp mắt, đầu đũa cẩn xà cừ .Đũa có độ nặng vừa phải...
 • ĐŨA CẨM CẨN XÀ CỪ

  65,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Cẩm Cần Xà Cừ , được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng và gia đìnhĐũa Cẩm Cần Xà Cừ có màu nâu đỏ đẹp mắt, đầu đũa cẩn xà cừ hình rồng.Đũa có độ...
 • ĐŨA MUN CẨN XÀ CỪ RỒNG

  70,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Mun Cẩn Xà Cừ Rồng , được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng và gia đìnhĐũa Mun Cẩn Xà Cừ Rồng  có màu đen tuyềnđẹp mắt, đầu đũa cẩn xà cừ hình rồng.Đũa có...
 • ĐŨA CẨM ĐÀN

  45,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Cẩm đàn, được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng.Đũa cẩm đàn có màu nâu đỏ đẹp mắt, đầu đũa cẩn đá Đũa cẩm có độ nặng vừa phải giúp cho việc cầm nắm dễ dàng....
 • ĐŨA MUN ĐÀN

  50,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Mun đàn, được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng.Đũa mun đàn có màu đen nâu đẹp mắt, đầu đũa cẩn đá Đũa dừa có độ nặng vừa phải giúp cho việc cầm nắm dễ dàng....
 • ĐŨA DỪA ĐÀN

  45,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa dừa đàn, được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng vì đặc tính dễ gắp khi ăn do gỗ "chịu" dầu.Đũa dừa có độ nặng vừa phải giúp cho việc cầm nắm dễ dàng. Chịu...
 • ĐŨA NHỰA DÀI MÀU

  19,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Nhựa Dài Màu , được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng đũa có nhiều màu sắc như : đũa dài màu đen, đũa dài màu đỏ , đũa dài màu trắng ngà, đũa dài màu...
 • ĐŨA NHỰA XOẮN DÀI 24,7CM

  30,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Xoắn Dài 24,7cm , được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng đũa có thiết kế xoắn 2 đầu giúp cho việc gấp thức ăn dễ dàng hơn và không bị trơn.Đũa xoắn được sản xuất...
 • ĐŨA NHỰA XOẮN NGẮN 22CM

  25,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa Xoắn Ngắn 22cm , được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng đũa có thiết kế xoắn 2 đầu giúp cho việc gấp thức ăn dễ dàng hơn và không bị trơn.Đũa xoắn được sản xuất...
 • ĐŨA DỪA GIÁ RẺ

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Đũa dừa giá rẻ, được sử dụng nhiều tại các quán ăn gia đình, nhà hàng vì đặc tính dễ gắp khi ăn do gỗ "chịu" dầu.Đũa dừa có độ nặng vừa phải giúp cho việc cầm nắm dễ dàng....
 • CHÉN CƠM NHỰA MELAMINE VÂN ĐÁ XANH CO11

  12,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm Nhựa Melamine Vân Đá Xanh CO11 , tô nhựa melamine thuộc bộ chén dĩa vân đá xanh được sản xuất bởi Cty Phát Thành.Chén Cơm Nhựa Melamine Vân Đá Xanh CO11 được làm từ nhựa melamine cao cấp không...
 • CHÉN CHÈ NHỰA MELAMINE VÂN ĐÁ XANH CO09

  6,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén Chè Nhựa Melamine Vân Đá Xanh CO09 , tô nhựa melamine thuộc bộ chén dĩa vân đá xanh được sản xuất bởi Cty Phát Thành.Chén Chè Nhựa Melamine Vân Đá Xanh CO09 được làm từ nhựa melamine cao cấp không bám...
 • CHÉN CHẤM NHỰA MELAMINE VÂN ĐÁ XANH T36

  3,200₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén Chấm Nhựa Melamine Vân Đá Xanh T36 , tô nhựa melamine thuộc bộ chén dĩa vân đá xanh được sản xuất bởi Cty Phát Thành.Chén Chấm Nhựa Melamine Vân Đá Xanh T36 được làm từ nhựa melamine cao cấp không bám...
 • CHẤM 2 NGĂN LỚN NHỰA MELAMINE VÂN ĐÁ XANH C103

  6,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chấm 2 Ngăn Lớn Nhựa Melamine Vân Đá Xanh C103 , tô nhựa melamine thuộc bộ chén dĩa vân đá xanh được sản xuất bởi Cty Phát Thành.Chấm 2 Ngăn Lớn Nhựa Melamine Vân Đá Xanh C103 được làm từ nhựa melamine...
 • LY NHỰA MELAMINE VÂN ĐÁ XANH LY29

  11,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Ly Nhựa Melamine Vân Đá Xanh LY29, tô nhựa melamine thuộc bộ chén dĩa vân đá xanh được sản xuất bởi Cty Phát Thành.Ly Nhựa Melamine Vân Đá Xanh Ly29 được làm từ nhựa melamine cao cấp không bám màu, ra...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top