Loading...

SUPERWARE THÁI LAN

(197 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • CHẤM 2 NGĂN DARK BROWN ĐẤT SÉT DV071-5

  21,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chấm Dark Brown Đất Sét DV071-5 chén nhựa melamine thương hiệu Superware .Thông tin sản phẩm : Code : DV071-5Kích thước : 13 x 8 x 2.7 CMThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đất sét nhámChấm 2 Ngăn Dark Brown Đất Sét...
 • CHẤM 2 NGĂN DARK BROWN ĐẤT SÉT DV104-5.3

  21,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chấm Dark Brown Đất Sét DV104-5.3 chén nhựa melamine thương hiệu Superware .Thông tin sản phẩm : Code : DV104-5.3Kích thước : 13.2 x 8.4 x 2.7 Thương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đất sét nhámChấm 2 NGĂN Dark Brown Đất Sét DV104-5.3Bộ...
 • CHẤM 3 NGĂN DARK BROWN ĐẤT SÉT DV036-7.5

  28,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chấm Dark Brown Đất Sét DV036-7.5 chén nhựa melamine thương hiệu Superware .Thông tin sản phẩm : Code : DV036-7.5Kích thước : 19 x 8 x 4 CMThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đất sét nhámChấm 3 Ngăn Dark Brown Đất Sét...
 • CHẤM DARK BROWN ĐẤT SÉT DV147-3

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chấm Dark Brown Đất Sét DV147-3 chén nhựa melamine thương hiệu Superware .Thông tin sản phẩm : Code : DV147-3Kích thước : 9 x 9 x 2.8 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đất sét nhámChấm Dark Brown Đất Sét DV147-3 Bộ chén...
 • Chén BV043-4.5 GreenStone

  19,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV043-4.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV043-4.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi...
 • Chén chấm 2 ngăn BV179-6 GreenStone

  16,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 2 ngăn BV179-6 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm 2 ngăn BV179-6 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Chén chấm 2 ngăn DV116-4.5 GreenStone

  19,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 2 ngăn DV116-4.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm 2 ngăn DV116-4.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Chén chấm 2 ngăn DV133-5.7 GreenStone

  17,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 2 ngăn DV133-5.7 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm 2 ngăn DV133-5.7 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Chén chấm 3 ngăn CTD6419-2.5 GreenStone

  22,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 3 ngăn CTD6419-2.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm 3 ngăn CTD6419-2.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Chén chấm 3 ngăn DV036-7.5 GreenStone

  28,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 3 ngăn DV036-7.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm 3 ngăn DV036-7.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Chén chấm BV006-3.5 GreenStone

  9,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm BV006-3.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm BV006-3.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ chén...
 • Chén chấm BV122-3.2 GreenStone

  16,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm BV122-3.2 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm BV122-3.2 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén chấm DV037-3.5 GreenStone

  11,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm DV037-3.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm DV037-3.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử...
 • Chén chấm DV067-3 GreenStone

  13,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm DV067-3 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm DV067-3 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV004-4.5 GreenStone

  19,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV004-4.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV004-4.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ chén...
 • Chén Cơm BV020-5 GreenStone

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV020-5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV020-5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV040-4.5 GreenStone

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV040-4.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV040-4.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV041-5 GreenStone

  21,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV041-5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV041-5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV066-4.8 GreenStone

  19,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV066-4.8 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV066-4.8 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV068-4.3 GreenStone

  21,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV068-4.3 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV068-4.3 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV126-4.2 GreenStone

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV126-4.2 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV126-4.2 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm Có Nắp BV041-5 GreenStone

  32,200₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm Có Nắp BV041-5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm Có Nắp BV041-5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • CHÉN CƠM MÀU ĐEN NHÁM BV091-4.5

  19,500₫ 20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén cơm màu đen nhám bv091-4.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV091-4.5Kích thước : 11.5 x 11.5 x 6 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Chén cơm màu đen nhám...
 • CHÉN CƠM THÁI LAN BV004-4.5

  17,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: CHÉN CƠM THÁI LAN BV004-4.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan .Bề mặt CHÉN CƠM THÁI LAN BV004-4.5 sáng bóng , trắng gần như chén dĩa sứ rất đẹp , bền chắc .Ngày nay...
 • CHÉN CƠM XÁM NHÁM BV091-4.5

  20,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén cơm xám nhám BV091.4.5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Chén cơm xám nhám BV091.4.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : BV091.4.5Kích thước :...
 • CHÉN DARK BROWN ĐẤT SÉT BV091-4.5

  20,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Dark Brown Đất Sét BV091-4.5 chén nhựa melamine thương hiệu Superware .Thông tin sản phẩm : Code : BV091-4.5Kích thước : 11.5 x 11.5 x 6 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đất sét nhámChén Dark Brown Đất Sét BV091-4.5Bộ...
 • CHÉN DARK BROWN ĐẤT SÉT BV093-4.6

  20,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Dark Brown Đất Sét BV093-4.6 chén nhựa melamine thương hiệu Superware .Thông tin sản phẩm : Code : BV093-4.6Kích thước : 11.7 x 11.7 x 5.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đất sét nhámChén Dark Brown Đất Sét BV093-4.6Bộ chén...
 • CHÉN DARK BROWN ĐẤT SÉT BV108-4.5

  21,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Dark Brown Đất Sét BV108-4.5 chén nhựa melamine thương hiệu Superware .Thông tin sản phẩm : Code : BV108-4.5Kích thước : 11.5 x 11.5 x 6 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đất sét nhámChén Dark Brown Đất Sét BV108-4.5Bộ chén...
 • CHÉN MÀU ĐEN NHÁM BV093-4.6

  19,500₫ 20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén màu đen nhám BV091-4.5 melamine cao cấp do cty Srithai sản xuất .Thông tin sản phẩm : Code : BV093-4.6Kích thước : 11.7 x 11.7 x 5.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Chén màu đen nhám...
 • Chén Quai BV039-5 GreenStone

  18,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV039-5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV039-5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • CHÉN SOUP THÁI LAN BV003-4

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: CHÉN SOUP THÁI LAN BV003-4 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan .Bề mặt CHÉN SOUP THÁI LAN BV003-4 sáng bóng , trắng gần như chén dĩa sứ rất đẹp , bền chắc .Ngày nay...
 • CHÉN TRẮNG THÁI LAN B417-4.5

  12,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: CHÉN TRẮNG THÁI LAN B417-4.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan .Bề mặt chén trắng thái lan B417-4.5 sáng bóng , trắng gần như chén dĩa sứ rất đẹp , bền chắc .Ngày...
 • CHÉN TRẮNG THÁI LAN B418-4

  11,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: CHÉN TRẮNG THÁI LAN B418-4 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan .Bề mặt chén trắng thái lan B41-4 sáng bóng , trắng gần như chén dĩa sứ rất đẹp , bền chắc .Ngày...
 • CHÉN TRẮNG THÁI LAN B419-3.5

  9,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: CHÉN TRẮNG THÁI LAN B419-3.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan .Bề mặt chén trắng thái lan B419-3.5 sáng bóng , trắng gần như chén dĩa sứ rất đẹp , bền chắc .Ngày...
 • CHÉN TRÒN MÀU ĐEN NHÁM BV108-4.5

  20,000₫ 20,600₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén tròn màu đen nhám bv108-4.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV108-4.5Kích thước : 11.5 x 11.5 x 6 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Chén tròn màu đen nhám bv108-4.5
  (1 đánh giá)
 • CHÉN TRÒN XÁM NHÁM BV108-4.5

  21,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén tròn xám nhám BV108-4.5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Chén tròn xám nhám BV108-4.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : BV108-4.5Kích thước :...
 • CHÉN VUÔNG DARK BROWN ĐẤT SÉT PV138-5.2

  18,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: CHÉN VUÔNG DARK BROWN ĐẤT SÉT PV138-5.2 chén nhựa melamine thương hiệu Superware .Thông tin sản phẩm : Code : PV138-5.2Kích thước : 15 x 15 x 3.7 cm ( dĩa vuông đo chéo ) , 13.7 x 13.7 x 3.7...
 • CHÉN VUÔNG DARK BROWN ĐẤT SÉT PV139-6

  26,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: CHÉN VUÔNG DARK BROWN ĐẤT SÉT PV139-6 chén nhựa melamine thương hiệu Superware .Thông tin sản phẩm : Code : PV139-6Kích thước : 17 x 17 x 4 cm ( dĩa vuông đo chéo ) , 15 x 15 x 4...
 • CHÉN VUÔNG THÁI LAN B559-4

  8,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: CHÉN VUÔNG THÁI LAN B559-4 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan .Bề mặt chén CHÉN VUÔNG THÁI LAN B559-4 sáng bóng , trắng gần như chén dĩa sứ rất đẹp , bền chắc .Ngày...
 • CHÉN VUÔNG THÁI LAN B560-4.5

  12,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: CHÉN VUÔNG THÁI LAN B560-4.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan .Bề mặt chén CHÉN VUÔNG THÁI LAN B560-4.5 sáng bóng , trắng gần như chén dĩa sứ rất đẹp , bền chắc .Ngày nay...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top