Loading...

BỘ SẢN PHẨM ĐEN NHÁM

(24 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • CHÉN CƠM MÀU ĐEN NHÁM BV091-4.5

  18,400₫ 20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén cơm màu đen nhám bv091-4.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV091-4.5Kích thước : 11.5 x 11.5 x 6 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Chén cơm màu đen nhám...
 • CHÉN MÀU ĐEN NHÁM BV093-4.6

  18,400₫ 20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén màu đen nhám BV091-4.5 melamine cao cấp do cty Srithai sản xuất .Thông tin sản phẩm : Code : BV093-4.6Kích thước : 11.7 x 11.7 x 5.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Chén màu đen nhám...
 • CHÉN TRÒN MÀU ĐEN NHÁM BV108-4.5

  18,900₫ 20,600₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén tròn màu đen nhám bv108-4.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV108-4.5Kích thước : 11.5 x 11.5 x 6 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Chén tròn màu đen nhám bv108-4.5
 • DĨA BÒ BÍT TẾT MÀU ĐEN NHÁM PV092-8.5

  19,800₫ 21,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa bò bít tết màu đen nhám PV092-8.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV092-8.5Kích thước : 21.3 x 17.9 x 2.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .
 • DĨA CHẤM 2 NGĂN MÀU ĐEN NHÁM DV104-5.3

  21,200₫ 23,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa chấm 2 ngăn màu đen nhám DV104-5.3 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : DV104-5.3Kích thước : 13 x 8.2 x 3 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa chấm 2 ngăn...
 • DĨA CHỮ NHẬT MÀU ĐEN NHÁM PV086-8

  29,500₫ 32,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa chữ nhật màu đen nhám PV086-8 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV086-8Kích thước : 20 X 14 X 2.3 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa chữ nhật màu đen...
 • DĨA CHỮ NHẬT MÀU ĐEN NHÁM PV087-9

  39,000₫ 42,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa chữ nhật màu đen nhám PV087-9 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV087-9Kích thước : 23 X 16 X 2.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa chữ nhật màu đen...
 • DĨA CHỮ NHẬT MÀU ĐEN NHÁM PV088-10

  49,500₫ 53,700₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa chữ nhật màu đen nhám PV088-10 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV088-10Kích thước : 25.5 X 17.5 X 2.7 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa chữ nhật màu đen...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV094-6

  16,000₫ 17,360₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV094-6 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV094-6Kích thước : 15.2 x 15.2 x 2 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tròn có vân đen...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV095-7

  22,000₫ 23,900₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV095-7 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV095-7Kích thước : 17.8 x 17.8 x 2.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tròn có vân...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV096-8

  27,500₫ 29,800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV096-8 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV096-8Kích thước : 20.5 X 20.5 X 2.8 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tròn có vân...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV097-9

  33,500₫ 36,400₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV097-9 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV097-9Kích thước : 23 X 23 X 3 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tròn có vân đen...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV098-10

  45,500₫ 49,400₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV098-10 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV098-10Kích thước : 25.5 X 25.5 X 3.2 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tròn có vân...
 • DĨA TƯƠNG 2 NGAN MAU DEN NHAM DV071-5

  21,200₫ 23,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tương 2 ngăn màu đen nhám DV071-5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : DV071-5Kích thước : 13 x 8 x 2.7 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tương 2 ngăn...
 • DĨA TƯƠNG 3 NGĂN MÀU ĐEN NHÁM DV036-7.5

  29,000₫ 31,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tương 3 ngăn màu đen nhám dv036-7.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : DV036-7.5Kích thước : 19 x 8 x 4 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tương 3 ngăn...
 • DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN MÀU ĐEN NHÁM PV083-8.5

  33,500₫ 36,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông cạnh tròn màu đen nhám PV083-8.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV083-8.5Kích thước : 21.5 x 21.5 x 2.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa vuông cạnh tròn...
 • DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN MÀU ĐEN NHÁM PV084-9.5

  48,500₫ 52,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông cạnh tròn màu đen nhám PV084-9.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV084-9.5Kích thước : 24 x 24 x 2.8 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa vuông cạnh tròn...
 • DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN MÀU ĐEN NHÁM PV085-10.5

  57,000₫ 62,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông cạnh tròn màu đen nhám PV085-10.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV085-10.5Kích thước : 26.5 X 26.5 X 3 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa vuông cạnh...
 • KHAY SUKI MÀU ĐEN NHÁM TV037-9.5

  58,000₫ 63,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Khay Suki màu đen nhám TV037-9.5  được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : TV037-9.5Kích thước : 24 x 15 x 3 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Khay Suki màu đen nhám TV037-9.5
 • KHAY VUÔNG MÀU ĐEN NHÁM TV082-7.25

  54,000₫ 58,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Khay vuông màu đen nhám TV082-7.25 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : TV082-7.25Kích thước : 18 x 18 x 3.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Khay vuông màu đen nhám TV082-7.25
 • TÔ TRÒN MÀU ĐEN NHÁM BV105-6.5

  41,500₫ 45,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Tô tròn màu đen nhám bv105-6.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV105-6.5Kích thước : 16 x 16 x 8 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Tô tròn màu đen nhám bv105-6.5
 • TÔ TRÒN MÀU ĐEN NHÁM BV106-7.5

  49,700₫ 54,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Tô tròn màu đen nhám bv106-7.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV106-7.5Kích thước : 19.5 x 19.5 x 8.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Tô tròn màu đen nhám bv106-7.5
 • TÔ TRÒN VÂN MÀU ĐEN NHÁM BV089-7

  37,200₫ 40,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Tô tròn vân màu đen nhám BV089-7 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV089-7Kích thước : 17.7 x 17.7 x 7.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Tô tròn vân màu đen...
 • TÔ TRÒN VÂN MÀU ĐEN NHÁM BV090-8

  44,800₫ 51,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Tô tròn vân màu đen nhám BV090-8 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV090-8Kích thước : 20.5 X 20.5 X 8.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Tô tròn vân màu...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top