Loading...

BỘ SẢN PHẨM ĐEN NHÁM

(25 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • CHÉN CƠM MÀU ĐEN NHÁM BV091-4.5

  19,500₫ 20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén cơm màu đen nhám bv091-4.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV091-4.5Kích thước : 11.5 x 11.5 x 6 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Chén cơm màu đen nhám...
 • CHÉN MÀU ĐEN NHÁM BV093-4.6

  19,500₫ 20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén màu đen nhám BV091-4.5 melamine cao cấp do cty Srithai sản xuất .Thông tin sản phẩm : Code : BV093-4.6Kích thước : 11.7 x 11.7 x 5.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Chén màu đen nhám...
 • CHÉN TRÒN MÀU ĐEN NHÁM BV108-4.5

  20,000₫ 20,600₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén tròn màu đen nhám bv108-4.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV108-4.5Kích thước : 11.5 x 11.5 x 6 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Chén tròn màu đen nhám bv108-4.5
  (1 đánh giá)
 • DĨA BÒ BÍT TẾT MÀU ĐEN NHÁM PV092-8.5

  20,500₫ 21,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa bò bít tết màu đen nhám PV092-8.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV092-8.5Kích thước : 21.3 x 17.9 x 2.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .
 • DĨA CHẤM 2 NGĂN MÀU ĐEN NHÁM DV104-5.3

  20,500₫ 23,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa chấm 2 ngăn màu đen nhám DV104-5.3 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : DV104-5.3Kích thước : 13 x 8.2 x 3 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa chấm 2 ngăn...
 • DĨA CHỮ NHẬT MÀU ĐEN NHÁM PV086-8

  31,500₫ 32,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa chữ nhật màu đen nhám PV086-8 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV086-8Kích thước : 20 X 14 X 2.3 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa chữ nhật màu đen...
 • DĨA CHỮ NHẬT MÀU ĐEN NHÁM PV087-9

  41,500₫ 42,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa chữ nhật màu đen nhám PV087-9 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV087-9Kích thước : 23 X 16 X 2.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa chữ nhật màu đen...
 • DĨA CHỮ NHẬT MÀU ĐEN NHÁM PV088-10

  52,000₫ 53,700₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa chữ nhật màu đen nhám PV088-10 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV088-10Kích thước : 25.5 X 17.5 X 2.7 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa chữ nhật màu đen...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV094-6

  16,500₫ 17,360₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV094-6 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV094-6Kích thước : 15.2 x 15.2 x 2 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tròn có vân đen...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV095-7

  23,000₫ 23,900₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV095-7 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV095-7Kích thước : 17.8 x 17.8 x 2.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tròn có vân...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV096-8

  28,000₫ 29,800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV096-8 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV096-8Kích thước : 20.5 X 20.5 X 2.8 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tròn có vân...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV097-9

  34,000₫ 36,400₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV097-9 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV097-9Kích thước : 23 X 23 X 3 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tròn có vân đen...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV098-10

  47,000₫ 49,400₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV098-10 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV098-10Kích thước : 25.5 X 25.5 X 3.2 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tròn có vân...
 • DĨA TRÒN CÓ VÂN ĐEN NHÁM PV206-11

  66,900₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn có vân đen nhám PV206-11 được sản xuất bởi cty Srithai, với thượng hiệu SuperwareDĩa tròn màu đen nhám cao cấp của thái lan, sản phẩm nhựa melamine cao cấp, an toàn khi sử dụng.Chất liệu Melamine dầy cầm...
 • DĨA TƯƠNG 2 NGAN MAU DEN NHAM DV071-5

  20,000₫ 23,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tương 2 ngăn màu đen nhám DV071-5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : DV071-5Kích thước : 13 x 8 x 2.7 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tương 2 ngăn...
 • DĨA TƯƠNG 3 NGĂN MÀU ĐEN NHÁM DV036-7.5

  27,500₫ 31,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tương 3 ngăn màu đen nhám dv036-7.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : DV036-7.5Kích thước : 19 x 8 x 4 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tương 3 ngăn...
 • DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN MÀU ĐEN NHÁM PV083-8.5

  35,500₫ 36,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông cạnh tròn màu đen nhám PV083-8.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV083-8.5Kích thước : 21.5 x 21.5 x 2.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa vuông cạnh tròn...
 • DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN MÀU ĐEN NHÁM PV084-9.5

  51,000₫ 52,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông cạnh tròn màu đen nhám PV084-9.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV084-9.5Kích thước : 24 x 24 x 2.8 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa vuông cạnh tròn...
 • DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN MÀU ĐEN NHÁM PV085-10.5

  59,000₫ 62,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông cạnh tròn màu đen nhám PV085-10.5được sản xuất bởi cty Srithai, với thượng hiệu Superware.Dĩa tròn màu đen nhám cao cấp của thái lan, sản phẩm nhựa melamine cao cấp, an toàn khi sử dụng.Chất liệu Melamine dầy...
 • KHAY SUKI MÀU ĐEN NHÁM TV037-9.5

  55,000₫ 63,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Khay Suki màu đen nhám TV037-9.5  được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : TV037-9.5Kích thước : 24 x 15 x 3 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Khay Suki màu đen nhám TV037-9.5
 • KHAY VUÔNG MÀU ĐEN NHÁM TV082-7.25

  54,000₫ 58,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Khay vuông màu đen nhám TV082-7.25 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : TV082-7.25Kích thước : 18 x 18 x 3.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Khay vuông màu đen nhám TV082-7.25
 • TÔ TRÒN MÀU ĐEN NHÁM BV105-6.5

  43,000₫ 45,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Tô tròn màu đen nhám bv105-6.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV105-6.5Kích thước : 16 x 16 x 8 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Tô tròn màu đen nhám bv105-6.5
 • TÔ TRÒN MÀU ĐEN NHÁM BV106-7.5

  52,000₫ 54,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Tô tròn màu đen nhám bv106-7.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV106-7.5Kích thước : 19.5 x 19.5 x 8.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Tô tròn màu đen nhám bv106-7.5
 • TÔ TRÒN VÂN MÀU ĐEN NHÁM BV089-7

  38,000₫ 40,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Tô tròn vân màu đen nhám BV089-7 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV089-7Kích thước : 17.7 x 17.7 x 7.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Tô tròn vân màu đen...
 • TÔ TRÒN VÂN MÀU ĐEN NHÁM BV090-8

  49,000₫ 51,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Tô tròn vân màu đen nhám BV090-8 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : BV090-8Kích thước : 20.5 X 20.5 X 8.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Tô tròn vân màu...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top