Tô Chén Dĩa Đen Nhám Superware Giá Tốt, Có Bán Sỉ

(43 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • Chén BV093 Đen Nhám Superware

  26,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén BV093 Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Chén BV093 Đen Nhám Superware dùng cho quán lẩu, nướng kiểu Hàn Quốc.Chén BV093...
 • Chén Chấm BV176-3.5 Đen Nhám Superware

  14,001₫ 23,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén Chấm BV176-3.5 Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Chén Chấm BV176-3.5 Đen Nhám Superware dùng cho quán lẩu, nướng kiểu Hàn...
 • Chén Chấm DV147-3 Đen Nhám Thái Lan

  19,501₫ 23,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén Chấm DV147-3 Đen Nhám Thái Lan sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Chén Chấm DV147-3 Đen Nhám dùng cho quán lẩu, nướng kiểu Hàn Quốc chứa...
 • Chén Chấm DV177 Đen Nhám Superware

  14,501₫ 23,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén Chấm DV177 Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Chén Chấm DV177 Đen Nhám Superware dùng cho quán lẩu, nướng kiểu Hàn...
 • Chén Chấm DV320 Đen Nhám Superware

  12,500₫ 23,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén Chấm DV320 Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Chén Chấm DV320 Đen Nhám Superware dùng cho quán lẩu, nướng kiểu Hàn...
 • Chén Có Tay Cầm Đen Nhám Superware

  27,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén Có Tay Cầm Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Chén có thiết kế tay cầm độc đáo dành cho...
 • Chén Cơm BV091 Đen Nhám Superware

  26,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV091 Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Chén Cơm BV091 Đen Nhám Superware dùng cho quán lẩu, nướng kiểu...
 • Chén Cơm BV321 Đen Nhám Superware

  22,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV321 Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Chén Cơm BV321-4.37 Đen Nhám dùng cho quán lẩu, nướng kiểu Hàn Quốc.Chén...
 • Chén Cơm BV341 Đen Nhám Superware

  26,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV341 Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam. Chén Cơm BV341 Đen Nhám Superware dùng cho quán lẩu, nướng kiểu Hàn...
 • Chén Cơm Tròn BV108-4.5 Đen Nhám Thái Lan

  27,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm Tròn BV108-4.5 Đen Nhám Thái Lan sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Chén Cơm Tròn BV108-4.5 Đen Nhám dùng cho quán lẩu,...
  (1 đánh giá)
 • Dĩa Bò Bít Tết Đen Nhám Thái Lan

  28,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Bò Bít Tết Đen Nhám Thái Lan sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Màu đen nhám đẹp mắt làm nổi bậc...
 • Dĩa Chấm 2 Ngăn DV071-5 Đen Nhám Thái Lan

  27,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chấm 2 Ngăn DV071-5 Đen Nhám Thái Lan sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Dĩa Chấm 2 Ngăn DV071-5 Đen Nhám dùng cho...
 • Dĩa Chấm 2 Ngăn DV104-5.3 Đen Nhám Thái Lan

  27,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chấm 2 Ngăn DV104-5.3 Đen Nhám Thái Lan sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Dĩa Chấm 2 Ngăn DV104-5.3 Đen Nhám dùng cho...
 • Dĩa Chấm 2 Ngăn DV319 Đen Nhám Superware

  24,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chấm 2 Ngăn DV319 Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Dĩa Chấm 2 Ngăn DV319 Đen Nhám Superware dùng cho...
 • Dĩa Chữ Nhật Có Vân Đen Nhám Thái Lan

  40,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chữ Nhật Có Vân Đen Nhám Thái Lan sản phẩm có 2 size phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Dĩa Chữ Nhật Có...
 • Dĩa Chữ Nhật Dài Đen Nhám Thái Lan

  36,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chữ Nhật Dài Đen Nhám Thái Lan sản phẩm có 3 size phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Dĩa Chữ Nhật Dài Đen...
 • Dĩa Chữ Nhật Đen Nhám Thái Lan

  42,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chữ Nhật Đen Nhám Thái Lan sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Dĩa Chữ Nhật Đen Nhám thường được dùng cho các...
 • Dĩa Chữ Nhật Sâu Đen Nhám Thái Lan

  36,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chữ Nhật Sâu Đen Nhám Thái Lan sản phẩm có 2 size phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Dĩa Chữ Nhật Sâu Đen...
 • Dĩa Chữ Nhật TV335 Đen Nhám Superware

  42,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chữ Nhật TV335 Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Dĩa Chữ Nhật TV335 Đen Nhám Superware có thiết kế...
 • Dĩa Lót Chén PV178 Đen Nhám Superware

  23,500₫ 42,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Lót Chén PV178 Đen Nhám Superware Thường dùng làm dĩa lót các loại chén cơm BV091, Chén Cơm BV093, Chén Cơm Tròn BV108 Đen Nhám hoặc Chén Cơm BV321 Đen Nhám• Hoa văn: đen mờ• Chất liệu: menlamine• Chịu được...
 • Dĩa Oval Cách Điệu Đen Nhám Superware

  31,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Oval Cách Điệu Đen Nhám Superware được sản xuất từ melamine 100%, an toàn khi sử dụng.Dĩa Oval Cách Điệu Đen Nhám Superware có thiết kế độc đáo hình chiếc lá.Dĩa dầy, cầm chắc tay, bền màu có vân đẹp...
 • Dĩa Sâu Nhám Đen Nhám Superware

  23,500₫ 45,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Sâu Nhám Đen Nhám Superware với thiết kế cổ điển được cách tân, lòng tô sâu cho phép việc đựng và bày trí thức ăn tiện lợi hơnMàu đen nhám đẹp mắt làm nổi bậc cho món ăn bên...
 • Dĩa Tam Giác Đen Nhám Superware

  48,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tam Giác Đen Nhám Superware được sản xuất từ 100% melamine cao cấp, an toàn khi sử dụng.Dĩa Tam Giác Đen Nhám Superware thuộc dòng sản phẩm J&K.Sản phẩm có bề mặt nhám, hạn chế trầy xước.Phục vụ các món...
 • Dĩa Tròn Có Vân Đen Nhám Superware

  22,000₫ 23,900₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tròn Có Vân Đen Nhám Superware thuộc dòng sản phẩm J&K.Sản phẩm có bề mặt nhám, hạn chế trầy xước.Phục vụ các món lẩu, nướng, dĩa có nhiều size phù hợp nhiều món ăn.Sản phẩm mang thiết kế trang nhã,...
 • DĨA TƯƠNG 3 NGĂN MÀU ĐEN NHÁM DV036-7.5

  37,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa tương 3 ngăn màu đen nhám dv036-7.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : DV036-7.5Kích thước : 19 x 8 x 4 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa tương 3 ngăn...
 • Dĩa Vuông Cạn Có Vân Đen Nhám Thái Lan

  78,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Can Có Vân Đen Nhám Thái Lan sản phẩm có 4 size phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Dĩa Vuông Can Có Vân...
 • Dĩa Vuông Cạn Đen Nhám Thái Lan

  47,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Cạn Đen Nhám Thái Lan sản phẩm có 3 size phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Dĩa Vuông Cạn Đen Nhám thường được dùng cho...
 • DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN MÀU ĐEN NHÁM PV083-8.5

  47,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông cạnh tròn màu đen nhám PV083-8.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV083-8.5Kích thước : 21.5 x 21.5 x 2.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa vuông cạnh tròn...
 • DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN MÀU ĐEN NHÁM PV084-9.5

  68,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông cạnh tròn màu đen nhám PV084-9.5 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : PV084-9.5Kích thước : 24 x 24 x 2.8 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Dĩa vuông cạnh tròn...
 • DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN MÀU ĐEN NHÁM PV085-10.5

  78,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông cạnh tròn màu đen nhám PV085-10.5được sản xuất bởi cty Srithai, với thượng hiệu Superware.Dĩa tròn màu đen nhám cao cấp của thái lan, sản phẩm nhựa melamine cao cấp, an toàn khi sử dụng.Chất liệu Melamine dầy...
 • Dĩa Xuồng Sâu Đen Nhám Superware Thái Lan

  30,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Dĩa Xuồng Sâu Đen Nhám Thái Lan sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam. Dĩa có 3 Size Dĩa Xuồng Sâu Đen Nhám dùng cho...
 • Khay Chữ Nhật Có Vân Gỗ Đen Nhám Superware

  60,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Khay Chữ Nhật Có Vân Gỗ Đen Nhám Superware thuộc dòng sản phẩm J&K.Sản phẩm dùng để bưng bê thức ăn, đồ uống.Sản phẩm mang thiết kế trang nhã, phù hợp với các món ăn Nhật - Hàn hoặc các món...
 • Khay Dao Dĩa PV159 Đen Nhám Superware

  41,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Khay Dao Dĩa PV159 Đen Nhám Superware thuộc dòng sản phẩm J&K.Sản phẩm phù hợp phục vụ các món lẩu, nướng.Sản phẩm mang thiết kế trang nhã, phù hợp với các món ăn Nhật - Hàn hoặc các món Á phổ...
 • KHAY SUKI MÀU ĐEN NHÁM TV037-9.5

  73,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Khay Suki màu đen nhám TV037-9.5  được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : TV037-9.5Kích thước : 24 x 15 x 3 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Khay Suki màu đen nhám TV037-9.5
 • KHAY VUÔNG MÀU ĐEN NHÁM TV082-7.25

  72,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Khay vuông màu đen nhám TV082-7.25 được sản xuất bởi cty Srithai .Thông tin sản phẩm : Code : TV082-7.25Kích thước : 18 x 18 x 3.5 cmThương hiệu : Superware SrithaiMàu sắc : Đen Nhám .Khay vuông màu đen nhám TV082-7.25
 • Ly Bầu Nhám C142 Đen Nhám Superware

  22,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Ly Bầu Nhám C142 Đen Nhám Superware được sản xuất từ 100% melamine cao cấp, an toàn khi sử dụng.Màu đen nhám đẹp mắt làm nổi bậc cho món ăn bên trong.Tô sọc nằm trong bộ sản phẩm nhập khẩu phong...
 • Ly Cao Không Quai CV318 Nhám Superware

  29,500₫ 45,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Ly Cao Khong Quai CV318 Nhám Superware với thiết kế ly xoắn độc đáo, ky thường dùng cho quán ăn, quán coffee.Màu đen nhám đẹp mắt làm nổi bậc cho món ăn bên trong.Tô sọc nằm trong bộ sản phẩm...
 • Ly Xoăn Cao CV208 Đen Nhám Superware

  29,500₫ 45,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Ly Xoăn Cao CV208 Đen Nhám Superware với thiết kế ly xoắn độc đáo, ly thường được sử dụng trong quán ăn, quán coffee.Màu đen nhám đẹp mắt làm nổi bậc cho món ăn bên trong.Tô sọc nằm trong bộ...
 • Muỗng Đen Nhám Superware

  8,200₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: SRITHAI
  • Mô tả ngắn: Muỗng Đen Nhám Superware sản phẩm phù hợp cho các món ăn phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, món BBQ, hay cả những món ăn thuần túy Việt Nam.Muỗng Đen Nhám Superware với thiết kế bầu tròn với 2 size: Muỗng Cơm...
 • Tô Hủ Tiếu Đen Nhám Superware

  40,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Tô Hủ Tiếu Đen Nhám Superware được sản xuất từ 100% melamine cao cấp, an toàn khi sử dụng.Tô Hủ Tiếu Đen Nhám Superware có 4 Size thích hợp cho nhiều phong cách quán ăn, quán chè.v.v.Sản phẩm có bề mặt...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Bộ chén dĩa melamine màu đen nhám thái lan cao cấp, thương hiệu Superware.
Bộ sản phẩm đen nhám thường dùng cho quán ăn, nhà hàng, khách sạn.
Ưu điểm :  
- Chén dĩa nhựa melamine đen nhám thái lan giúp hạn chế bể vở hay mẻ miệng trong quá trình sử dụng.
- Sản phẩm dễ dàng vệ sinh tảy rửa, không bám màu, không ám mùi.

Bộ sản phẩm đen nhám

 

Bộ chén dĩa melamine đen nhám thái lan

 

Tô chén dĩa đen nhám thái lan Superware

 

0
Gia Dụng Hoàng Việt back to top