Loading...

BỘ SẢN PHẨM NÂU ĐÁ

(50 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • Chén Xoắn Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV020-5

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Xoắn Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV020-5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Chén Xoắn Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV020-5 có màu nâu đá tự...
 • Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV012-12

  56,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV012-12 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV012-12 thuộc dòng dĩa Oval  màu nâu đá tự nhiên đẹp mắt ,...
 • Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV013-14

  73,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV013-14 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV013-14 thuộc dòng dĩa Oval  màu nâu đá tự nhiên đẹp mắt ,...
 • Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV014-16

  89,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV014-16 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV014-16 thuộc dòng dĩa Oval  màu nâu đá tự nhiên đẹp mắt ,...
 • Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV016-10

  40,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV016-10 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV016-10 thuộc dòng dĩa Oval  màu nâu đá tự nhiên đẹp mắt...
 • Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV031-8

  22,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV031-8 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV031-8 thuộc dòng dĩa Oval  màu nâu đá tự nhiên...
 • Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV032-9.5

  30,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV032-9.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Oval Melamine Màu Nâu Đá PV032-9.5 thuộc dòng dĩa Oval  màu nâu đá tự nhiên đẹp mắt...
 • Dĩa Oval Vuông Melamine Màu Nâu Đá P414-14

  69,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Oval Vuông Melamine Màu Nâu Đá P414-14 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Oval Vuông Melamine Màu Nâu Đá P414-14 thuộc dòng dĩa Oval ( Dĩa chữ nhật ) ...
 • Dĩa Oval Vuông Melamine Màu Nâu Đá P415-12

  54,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Oval Vuông Melamine Màu Nâu Đá P415-12 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Oval Vuông Melamine Màu Nâu Đá P415-12 thuộc dòng dĩa Oval ( Dĩa chữ nhật ) ...
 • Dĩa Oval Vuông Melamine Màu Nâu Đá P416-10

  35,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Oval Vuông Melamine Màu Nâu Đá P416-10 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Oval Vuông Melamine Màu Nâu Đá P416-10 thuộc dòng dĩa Oval ( Dĩa chữ...
 • Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá P182-8

  25,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá P182-8 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá P182-8 thuộc loại dĩa tròn sâu lòng  màu...
 • Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá P304-9

  33,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá P304-9 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá P304-9 thuộc loại dĩa tròn sâu lòng  màu...
 • Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV180-6

  18,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV180-6 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV180-6 thuộc loại dĩa tròn sâu...
 • Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV73-7

  23,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV73-7 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV73-7 thuộc loại dĩa tròn sâu lòng  màu...
 • Dĩa Tương Cạn Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá D423-3.5

  8,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tương Cạn Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá D423-3.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Tương Cạn Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá D423-3.5 là kiểu chén...
 • Dĩa Tương Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá DV1061-3

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tương Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá DV1061-3 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Tương Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá DV1061-3 là kiểu chén...
 • Dĩa Tương Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá DV6079-3.8

  7,200₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tương Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá DV6079-3.8 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Tương Sâu Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá DV6079-3.8 là kiểu chén chấm...
 • Dĩa Vuông Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá EX105-10.5

  57,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá EX105-10.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Vuông Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá EX105-10.5 có màu nâu đá tự nhiên đẹp...
 • Dĩa Vuông Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá EX850-8.5

  43,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá EX850-8.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Vuông Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá EX850-8.5 có màu nâu đá tự...
 • Dĩa Xuồng Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV044-9.5

  42,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Xuồng Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV044-9.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Xuồng Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV044-9.5 có màu nâu đá tự nhiên đẹp...
 • Dĩa Xuồng Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV045-10.5

  54,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Xuồng Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV045-10.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Xuồng Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV045-10.5 có màu nâu đá tự nhiên đẹp...
 • Dĩa Xuồng Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV046-8.5

  35,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Xuồng Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV046-8.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Dĩa Xuồng Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá PV046-8.5 có màu nâu đá tự...
 • Gạc Tàn Vuông Melamine Thái Lan Màu Nâu AV033-3.5

  17,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Gạc Tàn Vuông Melamine Thái Lan Màu Nâu AV033-3.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Gạc Tàn Vuông Melamine Thái Lan Màu Nâu AV033-3.5 có màu nâu đá tự nhiên...
 • Khay Khăn Melamine Thái Lan Màu nâu Đá TV015-6.5

  13,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Khay Khăn Melamine Thái Lan Màu nâu Đá TV015-6.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Khay Khăn Melamine Thái Lan Màu nâu Đá TV015-6.5 có màu nâu đá tự...
 • Muỗng Canh Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP205

  6,100₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Muỗng Canh Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP205 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Muỗng Canh Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP205 có màu nâu đá tự...
 • Muỗng Cơm Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP303

  5,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Muỗng Cơm Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP303 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Muỗng Cơm Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP303 có màu nâu đá tự...
 • Muỗng Soup Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP062-7.5

  6,800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Muỗng Soup Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP062-7.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Muỗng Soup Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP062-7.5 có màu nâu đá tự...
 • Muỗng Súp Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP061-5.5

  6,600₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Muỗng Súp Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP061-5.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Muỗng Súp Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá SP061-5.5 có màu nâu đá tự...
 • Thố Cơm Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BL401-10

  130,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Thố Cơm Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BL401-10 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp ,bề mặt sáng bóng , an toàn khi sử dụng , chịu được nhiệt độ cao , sản phẩm có độ bền cao khó...
 • Thố Cơm Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BL403-8

  88,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Thố Cơm Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BL403-8 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp ,bề mặt sáng bóng , an toàn khi sử dụng , chịu được nhiệt độ cao , sản phẩm có độ bền cao...
 • Tô Bèo Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV424-8.5

  38,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô Bèo Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV424-8.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp ,bề mặt sáng bóng , an toàn khi sử dụng , chịu được nhiệt độ cao , sản phẩm có độ bền cao khó...
 • Tô Bèo Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV426-10

  88,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô Bèo Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV426-10 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp ,bề mặt sáng bóng , an toàn khi sử dụng , chịu được nhiệt độ cao , sản phẩm có độ bền cao khó...
 • Tô Bèo Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV428-6

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô Bèo Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV428-6 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp ,bề mặt sáng bóng , an toàn khi sử dụng , chịu được nhiệt độ cao , sản phẩm có độ bền cao...
 • Tô Bèo Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV429-7.5

  29,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô Bèo Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV429-7.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp ,bề mặt sáng bóng , an toàn khi sử dụng , chịu được nhiệt độ cao , sản phẩm có độ bền cao khó...
 • Tô Bèo Rô Dê Melaime Thái Lan Màu Nâu Đá B690-6

  22,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô Bèo Rô Dê Melaime Thái Lan Màu Nâu Đá B690-6 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp ,bề mặt sáng bóng , an toàn khi sử dụng , chịu được nhiệt độ cao , sản phẩm có độ...
 • Tô Bèo Rô Dê Melaime Thái Lan Màu Nâu Đá B691-7.5

  32,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô Bèo Rô Dê Melaime Thái Lan Màu Nâu Đá B691-7.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp ,bề mặt sáng bóng , an toàn khi sử dụng , chịu được nhiệt độ cao , sản phẩm có độ bền...
 • Tô Bèo Rô Dê Melaime Thái Lan Màu Nâu Đá B692-8.5

  41,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô Bèo Rô Dê Melaime Thái Lan Màu Nâu Đá B692-8.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp ,bề mặt sáng bóng , an toàn khi sử dụng , chịu được nhiệt độ cao , sản phẩm có độ bền...
 • Tô Phở Dầy Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá B759-8

  59,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô Phở Dầy Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá B759-8 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Tô Phở Dầy Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá B759-8 có màu nâu đá tự...
 • Tô Phở Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV001-7

  38,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô Phở Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV001-7 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Tô Phở Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV001-7 có màu nâu đá tự nhiên...
 • Tô Phở Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV002-7.8

  54,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô Phở Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV002-7.8 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp của thương hiệu Superware thuôc cty Srithai Việt Nam .Tô Phở Melamine Thái Lan Màu Nâu Đá BV002-7.8 có màu nâu đá tự nhiên...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top