Loading...

BỘ CHÉN DĨA NHÁM NGÓI

(18 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • CHÉN CHẤM NHÁM NGÓI CC41N

  5,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén chấm nhám ngói CC41N Fataco thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Chén chấm nhám ngói CC41N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện...
 • CHÉN CHẤM NHÁM NGÓI CC60N

  7,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén chấm nhám ngói CC 60N Fataco thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Chén chấm nhám ngói CC 60N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với...
 • CHÉN CƠM NHÁM NGÓI CO15N FATACO

  11,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén cơm nhám ngói CO15N Fataco thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Chén cơm nhám ngói CO15N fataco được sản xuất từ nhựa melmine...
 • CHÉN CƠM NHÁM NGÓI CO20N FATACO

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén cơm nhám ngói CO20N Fataco thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Chén cơm nhám ngói CO20N fataco được sản xuất từ nhựa melmine...
 • DĨA CẠN GÂN NHÁM NGÓI DCG06N

  11,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa cạn gân nhám ngói DCG06N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Dĩa cạn gân nhám ngói DCG06N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết...
 • DĨA TAM GIÁC NHÁM NGÓI DTG07N

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa tam giác nhám ngói DTG07N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Dĩa tam giác nhám ngói DTG07N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện...
 • DĨA TAM GIÁC NHÁM NGÓI DTG08N

  18,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa tam giác nhám ngói DTG08N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Dĩa tam giác nhám ngói DTG08N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện...
 • DĨA TAM GIÁC NHÁM NGÓI DTG09N

  30,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa tam giác nhám ngói DTG09N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Dĩa tam giác nhám ngói DTG09N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện...
 • DĨA TRÒN NHÁM NGÓI DA07N

  18,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn nhám ngói DA07N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Dĩa tròn nhám ngói DA07N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện đại...
 • DĨA TRÒN NHÁM NGÓI DA08N

  20,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn nhám ngói DA08N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Dĩa tròn nhám ngói DA08N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện đại ,...
 • DĨA TRÒN NHÁM NGÓI DA09N

  28,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn nhám ngói DA09N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Dĩa tròn nhám ngói DA09N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện đại ,...
 • DĨA VUÔNG NHÁM NGÓI DV117N

  18,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông nhám ngói DV117N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Dĩa vuông nhám ngói DV117N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện đại...
 • DĨA VUÔNG NHÁM NGÓI DV118N

  27,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông nhám ngói DV118N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Dĩa vuông nhám ngói DV118N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện đại ,...
 • DĨA VUÔNG NHÁM NGÓI DV119N

  42,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông nhám ngói DV119N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Dĩa vuông nhám ngói DV119N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện đại ,...
 • LY LY 32N NHÁM NGÓI

  10,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Ly LY32N Nhám Ngói thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Ly LY32N Nhám Ngói Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện đại , sâu...
 • MUỖNG NHÁM NGÓI NO25N FATACO

  3,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Muỗng nhám ngói NO25N Fataco thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Muỗng nhám ngói NO25N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện đại ,...
 • TÔ XOẮN NHÁM NGÓI TOX17N

  19,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Tô xoắn nhám ngói TOX17N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Tô xoắn nhám ngói TOX17N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện...
 • TÔ XOẮN NHÁM NGÓI TOX18N

  32,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Tô xoắn nhám ngói TOX18N thuộc bộ chén dĩa nhám ngói bộ chén dĩa nhựa melamine cao cấp do cty nhựa phát thành sản xuất ( Fataco )Tô xoắn nhám ngói TOX18N Fataco được sản xuất từ nhựa melmine cao cấp với thiết hiện...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top