Tô Chén Dĩa Melamine Greenstone Giá Tốt, Có Bán Sỉ

(59 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • Chén BV111-4.3 GreenStone

  34,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén BV111-4.3 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén BV111-4.3 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ chén dĩa...
 • Chén BV112-4.5 GreenStone 11.8 x 11.8 x 6 | 280ml

  30,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén BV112-4.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén BV112-4.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ chén dĩa...
 • Chén chấm 2 ngăn BV179-6 GreenStone 15.5 x 7.5 x 3 | 120ml.

  22,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 2 ngăn BV179-6 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm 2 ngăn BV179-6 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Chén chấm 2 ngăn DV116-4.5 GreenStone

  26,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 2 ngăn DV116-4.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm 2 ngăn DV116-4.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Chén chấm 2 ngăn DV133-5.7 GreenStone

  23,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 2 ngăn DV133-5.7 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm 2 ngăn DV133-5.7 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Chén chấm 3 ngăn CTD6419-2.5 GreenStone

  31,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 3 ngăn CTD6419-2.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm 3 ngăn CTD6419-2.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Chén chấm 3 ngăn DV036-7.5 GreenStone

  38,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 3 ngăn DV036-7.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm 3 ngăn DV036-7.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Chén chấm BV006-3.5 GreenStone

  13,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm BV006-3.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm BV006-3.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ chén...
 • Chén chấm BV122-3.2 GreenStone

  22,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm BV122-3.2 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm BV122-3.2 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Chấm BV345 GreenStone

  15,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Chấm BV345 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Chấm BV345 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén chấm DV037-3.5 GreenStone

  15,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm DV037-3.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm DV037-3.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử...
 • Chén chấm DV067-3 GreenStone

  18,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén chấm DV067-3 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén chấm DV067-3 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV004-4.5 GreenStone

  26,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV004-4.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV004-4.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ chén...
 • Chén Cơm BV020-5 GreenStone

  27,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV020-5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV020-5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV040-4.5 GreenStone

  27,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV040-4.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV040-4.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV041-5 GreenStone

  28,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV041-5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV041-5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV043-4.5 GreenStone

  26,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV043-4.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV043-4.5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV066-4.8 GreenStone

  27,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV066-4.8 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV066-4.8 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV068-4.3 GreenStone

  29,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV068-4.3 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV068-4.3 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm BV126-4.2 GreenStone

  27,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV126-4.2 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV126-4.2 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Cơm Có Nắp BV041-5 và nắp L103-4.5 GreenStone

  44,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm Có Nắp BV041-5 và nắp L103-4.5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm Có Nắp BV041-5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao...
 • Chén Quai BV039-5 GreenStone

  24,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Cơm BV039-5 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Cơm BV039-5 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Chén Súp BV347 GreenStone

  23,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén Súp BV347 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Chén Súp BV347 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi sử dụng.Bộ...
 • Dĩa Bàn 12 PV061 GreenStone

  116,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Bàn 12 PV061 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Bàn 12 PV061 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi...
 • Dĩa Cạn Viền Cạnh Nhiều Size GreenStone

  46,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Cạn Viền Cạnh Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Cạn Viền Cạnh Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ melamine cao...
 • Dĩa Chữ Nhật 9 PV123 GreenStone

  66,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chữ Nhật 9 PV123 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Chữ Nhật 9 PV123 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Dĩa Chữ Nhật Cạn Gân Nhiều Size GreenStone

  68,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chữ Nhật Cạn Gân Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Chữ Nhật Cạn Gân Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ...
 • Dĩa Chữ Nhật Có Đế Nhiều Size GreenStone

  101,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Chữ Nhật Có Đế Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Chữ Nhật Có Đế Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ...
 • Dĩa Hoa Có Vân PV064 GreenStone

  49,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Hoa Có Vân PV064 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Hoa Có Vân PV064 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Dĩa Pasta 8.8 PV113 GreenStone

  108,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Pasta 8.8 PV113 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Pasta 8.8 PV113 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi...
 • Dĩa Sao Nhiều Size GreenStone

  25,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Sao Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Sao Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an toàn khi...
 • Dĩa Tròn Cạn Nhiều Size GreenStone

  21,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tròn Cạn Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Tròn Cạn Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Dĩa Tròn Cạnh Vuông Nhiều Size GreenStone

  41,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tròn Cạnh Vuông Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Tròn Cạnh Vuông Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ melamine cao...
 • Dĩa Tròn Gân Nhiều Size GreenStone

  36,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tròn Gân Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Tròn Gân Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Dĩa Tròn Sâu Nhiều Size GreenStone

  25,001₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Tròn Sâu Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Tròn Sâu Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Dĩa Vuông Có Gân Nhiều Size GreenStone

  29,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Có Gân Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Vuông Có Gân Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ melamine cao...
 • Dĩa Vuông EX Nhiều Size GreenStone

  57,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Sâu Có Vân Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Vuông EX Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ melamine cao...
 • Dĩa Vuông Kim Cương PV062 GreenStone

  40,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Kim Cương PV062 GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Vuông Kim Cương PV062 GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...
 • Dĩa Vuông Sâu Có Vân Nhiều Size GreenStone

  36,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Sâu Có Vân Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Sao Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp...
 • Dĩa Vuông Trơn Nhiều Size GreenStone

  58,501₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa Vuông Trơn Nhiều Size GreenStone, thuộc dòng sản phẩm chén dĩa melamine GreenStone cao cấp, bề mặt sáng bóng, thiết kế đa dạng nhiều mẫu mã.Dĩa Vuông Trơn Nhiều Size GreenStone được sản xuất từ melamine cao cấp an...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc

Bộ chén dĩa melamine Greenstone thuộc dòng sản phẩm melamine thái lan, do cty Superware sản xuất.

Bộ chén dĩa melamine Greenstone có nhiều mẫu mã đa dạng thích hợp dành cho quán ăn, nhà hàng, căn tin.

Tô chén dĩa melamine Greenstone được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp, an toàn cho sức khỏe.

Ưu điểm vượt trội:

- Chất liệu melamine cao cấp, an toàn khi sử dụng.

- Thiết kế sang trọng, màu sắc đẹp mắt thanh thoát.

- Chén dĩa melamine rất khó bể vở hay mẻ miệng trong quá trình sử dụng.

- Không bám màu, không ám mùi, khó trầy xước trong quá trình sử dụng.

Bộ chén dĩa melamine Greenstone thường dùng cho quán ăn, nhà hàng, khách sạn

 

Bộ chén dĩa melamine Greenstone

 

 

Bộ chén dĩa melamine Greenstone

 

 

 

Bộ chén dĩa melamine Greenstone

0
Gia Dụng Hoàng Việt back to top