Loading...

BỘ CHÉN DĨA VÂN ĐÁ

(36 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • CHÉN CHẤM 2 NGĂN C103 VÂN ĐÁ

  7,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén chấm 2 ngăn C103 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Chén chấm 2 ngăn C103 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng...
 • CHÉN CHẤM CC 28 VÂN ĐÁ

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén chấm CC 28 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Chén chấm CC 28 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề...
 • CHÉN CHẤM T26 VÂN ĐÁ

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén chấm T26 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Chén chấm T26 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...
 • CHÉN CHẤM T36 VÂN ĐÁ

  4,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén chấm T36 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Chén chấm T36 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt...
 • CHÉN CO 09 VÂN ĐÁ

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén CO 09 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Chén CO 09 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...
 • CHÉN CO 11 VÂN ĐÁ

  13,800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén Co 11 Vân Đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Chén Co 11 Vân Đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng...
 • CHÉN CO 16 VÂN ĐÁ

  11,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén Co 16 Vân Đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Chén Co 16 Vân Đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...
 • CHÉN CO 17 VÂN ĐÁ

  12,700₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén Co 17 Vân Đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Chén Co 17 Vân Đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng...
 • CHÉN CƠM CO02 VÂN ĐÁ

  10,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Chén cơm CO02 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Chén cơm CO02 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...
 • DĨA CẠN GÂN DCG 06 VÂN ĐÁ

  12,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa cạn gân DCG 06 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa cạn gân DCG 06 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng ,...
 • DĨA CẠN GÂN DCG 07 VÂN ĐÁ

  14,900₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa cạn gân DCG 07 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa cạn gân DCG 07 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề...
 • DĨA CẠN GÂN DCG 08 VÂN ĐÁ

  19,600₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa cạn gân DCG 08 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa cạn gân DCG 08 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng ,...
 • DĨA DH106 VÂN ĐÁ

  12,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa DH106 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa DH106 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • DĨA DH107 VÂN ĐÁ

  21,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa DH107 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa DH107 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • DĨA DH108 VÂN ĐÁ

  32,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa DH108 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa DH108 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • DĨA DH109 VÂN ĐÁ

  43,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa DH109 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa DH109 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • DĨA DV 138 VÂN ĐÁ

  23,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa DV 138 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa DV 138 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...
 • DĨA QT01 VÂN ĐÁ

  62,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa QT01 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa QT01 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • DĨA VUÔNG DV06 VÂN ĐÁ

  19,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông DV06 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa vuông DV06 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt...
 • DĨA VUÔNG DV07 VÂN ĐÁ

  26,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông DV07 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa vuông DV07 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...
 • DĨA VUÔNG DV08 VÂN ĐÁ

  35,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông DV08 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa vuông DV08 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...
 • DĨA VUÔNG DV09 VÂN ĐÁ

  38,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông DV09 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa vuông DV09 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...
 • DĨA XUỒNG XO03 VÂN ĐÁ

  48,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Dĩa Xuồng XO03 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Dĩa Xuồng XO03 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...
 • KHAY BÁNH KH B1 VÂN ĐÁ

  92,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Khay Bánh KHB1 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Khay Bánh KHB1 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...
 • LY 26 VÂN ĐÁ

  12,500₫ 14,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Ly 26 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Ly 26 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • LY 27 VÂN ĐÁ

  19,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Ly 27 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Ly 27 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • LY LY 29 VÂN ĐÁ

  12,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Ly ly 29 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Ly ly 29 Vân Đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng...
 • LY LY25 VÂN ĐÁ

  11,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Ly LY25 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Ly LY25 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng , chất...
 • LY LY30 VÂN ĐÁ

  9,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Ly LY30 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Ly LY30 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • MUỖNG VÂN ĐÁ

  4,200₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Muỗng vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Muỗng vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng , chất liệu...
 • THỐ TH 02 VÂN ĐÁ

  70,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Thố TH02 vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Thố TH02 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • TÔ TOD3A VÂN ĐÁ

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Tô TOD3A vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Tô TOD3A vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • TÔ TOD4A VÂN ĐÁ

  28,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Tô TOD4A vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Tô TOD4A vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • TÔ TOD5A VÂN ĐÁ

  31,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Tô TOD5A vân đá trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Tô TOD5A vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng bóng ,...
 • TÔ XOẮN TOX17 VÂN ĐÁ

  19,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Tô xoắn TOX17 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Tô xoắn TOX17 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề...
 • TÔ XOẮN TOX18 VÂN ĐÁ

  28,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Fataco
  • Mô tả ngắn: Tô xoắn TOX18 vân đá nằm trong bộ chén dĩa vân đá , bộ sản phẩm mới do cty Fataco Việt Nam sản xuất .Tô xoắn TOX18 vân đá có màu vân đá đẹp mắt , sang trọng , bề mặt sáng...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top