Loading...

CÂN NHƠN HÒA

(13 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • Cân 20 kg mặt số 8 inches

  475,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Cân 20 kg mặt số 8 inches : cở trung* Thông số  : • Phạm vi đo : 500 g – 20 kg• Giá trị độ chia : 50 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM...
 • CÂN NHƠN HÒA 100KG

  1,160,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhơn Hòa
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 100 kg* Thông số  : • Phạm vi đo : 2 kg – 100 kg• Giá trị độ chia : 200 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt mẫu : PDM 076-2007• Sai số tối đa...
 • CÂN NHƠN HÒA 10KG

  410,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhơn Hòa
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 10 kg : cở trung * Thông số  : • Phạm vi đo : 500 g – 10 kg• Giá trị độ chia : 50 g• Cấp chính xác :  IIII• Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 070-2007• Sai số tối...
 • CÂN NHƠN HÒA 120KG LỚN

  1,430,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhơn Hòa
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 120 kg lớn* Thông số  : • Phạm vi đo : 2 kg – 120 kg• Giá trị độ chia : 200 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt mẫu : M 131-01-06• Sai số tối đa...
 • CÂN NHƠN HÒA 120KG NHỎ

  1,270,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhơn Hòa
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 120Kg nhỏ* Thông số  : • Phạm vi đo : 2 kg – 120 kg• Giá trị độ chia : 200 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : M 130-01-06• Sai số tối đa...
 • CÂN NHƠN HÒA 12KG

  410,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 12kg : cở trung* Thông số  : • Phạm vi đo : 500 g – 12 kg• Giá trị độ chia : 50 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 071-2007• Sai số...
 • CÂN NHƠN HÒA 150KG

  1,590,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhơn Hòa
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 150 kg * Thông số  : • Phạm vi đo : 5 kg – 150 kg• Giá trị độ chia : 500 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt mẫu : PDM 279-2015• Sai số tối đa...
 • CÂN NHƠN HÒA 1KG

  240,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 1Kg : cở nhỏ * Thông số  : • Phạm vi đo : 50 g – 1 kg• Giá trị độ chia : 5 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 065-2007• Sai số...
 • CÂN NHƠN HÒA 2KG

  240,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 2 Kg : cở nhỏ * Thông số  : • Phạm vi đo : 100 g – 2 kg• Giá trị độ chia : 10 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 066-2007• Sai...
 • CÂN NHƠN HÒA 30KG

  520,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhơn Hòa
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 30kg  : cở trung* Thông số  : • Phạm vi đo : 1 kg – 30 kg• Giá trị độ chia : 100 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 074-2007• Sai số...
 • CÂN NHƠN HÒA 4KG

  410,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 4kg : cân cở trung * Thông số  : • Phạm vi đo : 100 g – 4 kg• Giá trị độ chia : 10 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 067-2007• Sai...
 • CÂN NHƠN HÒA 5KG

  240,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Cân Nhơn Hòa 5kg  : cở nhỏ* Thông số  : • Phạm vi đo : 200 g – 5 kg• Giá trị độ chia : 20 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 068-2007• Sai số...
 • CÂN NHƠN HÒA 60KG

  970,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Nhơn Hòa
  • Mô tả ngắn: Cân nhơn hòa 60 kg* Thông số  : • Phạm vi đo : 2 kg – 60 kg• Giá trị độ chia : 200 g• Cấp chính xác : IIII• Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 075-2007• Sai số tối đa...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top