Loading...

SÓNG NHỰA HỞ

(17 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • Sóng Cá Cơm Việt Thành

  113,000₫ 120,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Việt Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng cá cơm Việt Thành :  Sóng hở  Mã sản phẩm : S017 Sản phẩm của công ty nhựa Việt Thành Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 56cm x  rộng 35.5cm  x...
 • Sóng cá Hiệp Thành

  76,000₫

  • Mã sản phẩm: 0
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng cá Hiệp Thành  Mã sản phẩm : 489 Sản phẩm của công ty nhựa Việt Thành Màu :  Vui lòng LH : 0937584837 - 088 880 5 880 để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 520 mm x  rộng...
 • Sóng hở 10cm ( 1 tấc )

  56,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Hiệp Thành 1 tấc :    Mã sản phẩm : 376 Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x  rộng 41cm  x cao 10 cm - Được...
 • Sóng hở 1 tấc 5 Việt Thành

  64,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Việt Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Việt Thành 1 tấc 5 :   Mã sản phẩm : S011Sản phẩm của công ty nhựa Việt ThànhMàu : Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp Thông số : - Kích thước sóng nhựa :Ngang 61cm x...
 • Sóng hở 1 tấc 9 Việt Thành

  75,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Việt Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Việt Thành 1 tấc 9 :    Mã sản phẩm : S005 Sản phẩm của công ty nhựa Việt Thành Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x...
 • Sóng hở 1 tấc Việt Thành

  58,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Việt Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Việt Thành 1 tấc :    Mã sản phẩm : S008 Sản phẩm của công ty nhựa Việt Thành Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x  rộng...
 • Sóng hở 15cm ( 1 tấc 5 )

  63,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Hiệp Thành 1 tấc 5 :    Mã sản phẩm : 397 Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x  rộng 41cm  x cao 15 cm -...
 • Sóng hở 19cm ( 1 tấc 9 )

  75,600₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Hiệp Thành 1 tấc 9 :    Mã sản phẩm : 373 Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x  rộng 41cm  x cao 19 cm -...
 • Sóng hở 2 tấc 5 Việt Thành

  96,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Việt Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Việt Thành 2 tấc 5 :    Mã sản phẩm : S015 Sản phẩm của công ty nhựa Việt Thành Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x...
 • Sóng hở 25cm ( 2 tấc 5 )

  96,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Hiệp Thành 2 tấc 5 :    Mã sản phẩm : 400 Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x  rộng 41cm  x cao 25 cm - Được làm...
 • Sóng hở 3 tấc 1 Việt Thành

  135,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Việt Thành 3 tấc 1 :    Mã sản phẩm : S002 Sản phẩm của công ty nhựa Việt Thành Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x  rộng 41cm...
 • Sóng hở 3 tấc 9 Việt Thành

  152,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Việt Thành 3 tấc 9 :    Mã sản phẩm : S016 Sản phẩm của công ty nhựa Việt Thành Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x  rộng...
 • Sóng hở 31cm ( 3 tấc 1 )

  135,600₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Hiệp Thành 3 tấc 1 :    Mã sản phẩm : 375 Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x  rộng 41cm  x cao 31 cm - Được làm...
 • Sóng hở 39cm ( 3 tấc 9 )

  152,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở Hiệp Thành 3 tấc 9 :    Mã sản phẩm : 377 Màu :  Vui lòng LH : 0937584837  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 61cm x  rộng 41cm  x cao 39 cm - Được làm...
 • Sóng nhựa 5 bánh xe

  246,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở 5 bánh xe Hiệp Thành  Mã sản phẩm : 456 Màu :  Vui lòng LH : 0937584837 - 0888805880  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 775mm x  rộng 495mm  x cao 455 mm -...
 • Sóng nhựa 8 bánh xe Hiệp Thành

  430,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa hở 8 bánh xe Hiệp Thành  Mã sản phẩm : 545 Màu :  Vui lòng LH : 0937584837 - 0888805880  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 850mm x  rộng 630mm  x cao 525 mm -...
 • Sóng nhựa quai sắt Hiệp Thành

  150,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Hiệp Thành
  • Mô tả ngắn: Sóng nhựa quai sắt Hiệp Thành : Mã sản phẩm : 386 Màu :  Vui lòng LH : 0937584837 - 0888805880  để có màu sắc thích hợp  Thông số :  - Kích thước sóng nhựa : Ngang 770mm x  rộng 460mm  x cao 320 mm - Được làm từ nhựa...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top