Loading...

CHẢO CHỐNG DÍNH

(21 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • CHẢO CHỐNG DÍNH ATHENA EL-1142E

  395,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật chảo chống dính athena el-1142e- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư, chịu nhiệt...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH ATHENA EL-1143E

  429,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật chảo chống dính athena el-1143e- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư, chịu nhiệt...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH ATHENA EL-1144E

  495,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật chảo chống dính athena el-1144e- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư, chịu nhiệt...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH KARLA EL-1145E

  269,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật chảo chống dính Karla EL-1145e- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính Greblon cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư, chịu...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH KARLA EL-1146E

  315,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật chảo chống dính Karla EL-1146e- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính Greblon cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư, chịu...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH KARLA EL-1147E

  355,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật chảo chống dính Karla EL-1147e- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính Greblon cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư, chịu...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH LILAC EIV-43126

  365,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Màu sơn ngoài: Đỏ mận, xanhTính năng nổi bật chảo chống dính lilac eiv-43126- Làm bằng hợp kim nhôm, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH LILAC EIV-43128

  399,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Màu sơn ngoài: Đỏ mận, xanhTính năng nổi bật chảo chống dính lilac eiv-43128- Làm bằng hợp kim nhôm, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH LILAC EIV-43130

  455,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Màu sơn ngoài: Đỏ mận, xanhTính năng nổi bật chảo chống dính lilac eiv-43130- Làm bằng hợp kim nhôm, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK SM-7217

  199,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật của chảo chống dính Smart Cook SM-7217- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính Greblon cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK SM-7218

  215,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật của chảo chống dính Smart Cook SM-7218- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính Greblon cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK SM-7219

  225,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật của chảo chống dính Smart Cook SM-7219- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính Greblon cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư-...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK TERIA SM-0388E

  205,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật chảo chống dính smart cook Teria SM-0388E- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK TERIA SM-0389E

  235,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật chảo chống dính smart cook Teria SM-0389E- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK TERIA SM-0390E

  275,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật chảo chống dính smart cook Teria SM-0390E- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK TERIA SM-0391E

  299,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Tính năng nổi bật chảo chống dính smart cook Teria SM-0391E- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK TERIA SM-0392E

  325,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: eTính năng nổi bật chảo chống dính smart cook Teria SM-0392E- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính cao cấp an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK VENUS SM-0363E

  195,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Màu sắc: XámTính năng nổi bật chảo chống dính smart cook vernus sm-0363E- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính Whitford an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK VENUS SM-0364E

  249,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Màu sắc: XámTính năng nổi bật chảo chống dính smart cook vernus sm-0364e- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính Whitford an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK VENUS SM-0365E

  285,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Màu sắc: XámTính năng nổi bật chảo chống dính smart cook vernus sm-0365e- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính Whitford an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...
 • CHẢO CHỐNG DÍNH SMART COOK VENUS SM-1159E

  320,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Elmich
  • Mô tả ngắn: Màu sắc: XámTính năng nổi bật chảo chống dính smart cook vernus sm-1159E- Làm bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong phủ 2 lớp chống dính Whitford an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PFOA gây ung thư,...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top