Loading...

LY THỦY TINH UNION GLASS

(21 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • Ly Thủy Tinh UG-305

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-305 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niệm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-305- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-312

  9,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-312 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niệm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-312- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-314

  8,800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-314 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-314- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-320

  9,200₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-320 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-320- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-328

  6,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-328 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè, ly trà đá, ly tẩy....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-328- Chất...
 • Ly Thủy Tinh UG-335

  8,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-335 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-335- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-338

  8,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-338 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-338- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-340

  9,200₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-340 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-340- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-344

  5,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-344 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-344- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-350

  8,200₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-350 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè, ly trà đá, ly tẩy....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-350- Chất...
 • Ly Thủy Tinh UG-356

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-356 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-356- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-361

  10,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-361 loại ly thường dùng làm ly trà đá, coffee....Giá niệm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-361- Chất liệu : thủy tinh-...
 • Ly Thủy Tinh UG-363

  10,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-363 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niệm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-363- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-380

  8,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-380 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-380- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-381

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-381 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-381- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-384

  6,800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-384 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-384- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-385

  9,300₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-385 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-385- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-389

  10,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-389 loại ly thường dùng làm ly trà đá, coffee....Giá niệm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-389- Chất liệu : thủy tinh-...
 • Ly Thủy Tinh UG-390

  12,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-390 loại ly thường dùng làm ly sinh tố, coffee....Giá niệm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-390- Chất liệu : thủy tinh-...
 • Ly Thủy Tinh UG-391

  10,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-391 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niêm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-391- Chất liệu : thủy tinh- Dung...
 • Ly Thủy Tinh UG-393

  9,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Union Glass
  • Mô tả ngắn: Ly thủy tinh UG-393 loại ly thường dùng làm ly coffee, ly chè....Giá niệm yết tham khảo là 1 cái, không bán lẻ mong quý khách thông cảm.Thông tin sản phẩm :- Code : UG-393- Chất liệu : thủy tinh- Dung...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top