Loading...

BỘ CHÉN DĨA MÀU XÁM NHÁM

(24 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
 • CHÉN CƠM XÁM NHÁM BV091-4.5

  20,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén cơm xám nhám BV091.4.5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Chén cơm xám nhám BV091.4.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : BV091.4.5Kích thước :...
 • CHÉN TRÒN XÁM NHÁM BV108-4.5

  21,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén tròn xám nhám BV108-4.5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Chén tròn xám nhám BV108-4.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : BV108-4.5Kích thước :...
 • CHÉN XÁM NHÁM BV093-4.6

  20,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Chén xám nhám BV093-4.6 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Chén xám nhám BV093-4.6 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : BV093-4.6Kích thước : 11.6 x...
 • DĨA CHỮ NHẬT XÁM NHÁM PV086-8

  33,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa chữ nhật xám nhám PV086-8 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa chữ nhật xám nhám PV086-8 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code :...
 • DĨA CHỮ NHẬT XÁM NHÁM PV087-9

  44,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa chữ nhật xám nhám PV087-9 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa chữ nhật xám nhám PV087-9 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV087-9Kích...
 • DĨA CHỮ NHẬT XÁM NHÁM PV088-10

  55,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa chữ nhật xám nhám PV088-10 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa chữ nhật xám nhám PV088-10 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code :...
 • DĨA SÂU XÁM NHÁM PV138-5.2

  26,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa sâu xám nhám PV138-5.2 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa sâu xám nhám PV138-5.2 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV138-5.2Kích thước...
 • DĨA SÂU XÁM NHÁM PV139-6

  26,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa sâu xám nhám PV139-6 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa sâu xám nhám PV139-6 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV139-6Kích thước...
 • DĨA TRÒN XÁM NHÁM PV094-6

  17,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn xám nhám PV094-6 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa tròn xám nhám PV094-6 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV094-6Kích thước :...
 • DĨA TRÒN XÁM NHÁM PV095-7

  24,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn xám nhám PV095-7 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa tròn xám nhám PV095-7 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV095-7Kích thước :...
 • DĨA TRÒN XÁM NHÁM PV096-8

  29,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn xám nhám PV096-8 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa tròn xám nhám PV096-8 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV096-8Kích thước :...
 • DĨA TRÒN XÁM NHÁM PV097-9

  36,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn xám nhám PV097-9 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa tròn xám nhám PV097-9 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV097-9Kích thước :...
 • DĨA TRÒN XÁM NHÁM PV098-10

  49,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa tròn xám nhám PV098-10 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa tròn xám nhám PV098-10 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV098-10Kích thước :...
 • DĨA TƯƠNG 2 NGĂN XÁM NHÁM DV071-5

  21,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa tương 2 ngăn xam nham DV071-5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa tương 3 ngăn xam nham DV071-5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản...
 • DĨA TƯƠNG 3 NGĂN XÁM NHÁM DV036-7.5

  28,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa tương 3 ngăn xam nham DV036-7.5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa tương 3 ngăn xam nham DV036-7.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản...
 • DĨA TƯƠNG CHỮ NHẬT 2 NGĂN XÁM NHÁM DV104-5.3

  21,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa tương chữ nhật xám nhám DV104-5.3 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa tương chữ nhật xám nhám DV104-5.3 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm...
 • DĨA TƯƠNG XÁM NHÁM DV147-3

  15,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa tương xám nhám DV147-3 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa tương xám nhám DV147-3 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : DV147-3Kích thước :...
 • DĨA VUÔNG XÁM NHÁM PV083-8.5

  37,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông xám nhám PV083-8.5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa vuông xám nhám PV083-8.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV083-8.5Kích thước :...
 • DĨA VUÔNG XÁM NHÁM PV084-9.5

  54,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông xám nhám PV084-9.5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa vuông xám nhám PV084-9.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV084-9.5Kích thước...
 • DĨA VUÔNG XÁM NHÁM PV085-10.5

  64,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Dĩa vuông xám nhám PV085-10.5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Dĩa vuông xám nhám PV085-10.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : PV085-10.5Kích thước...
 • KHAY VUÔNG XÁM NHÁM TV082-7

  57,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Khay vuông xám nhám Tv082-7 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Khay vuông xám nhám Tv082-7 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : TV082-7Kích...
 • KHAY XÁM NHÁM TV037-9.5

  58,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Khay xám nhám Tv037-9.5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Khay xám nhám Tv037-9.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : TV037-9.5Kích thước :...
 • LY XÁM NHÁM CV142-3

  17,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Ly xám nhám CV142-3 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Ly xám nhám CV142-3 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : CV142-3Kích thước : 7,2...
 • TÔ TRÒN XÁM NHÁM BV105-6.5

  46,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Superware
  • Mô tả ngắn: Tô tròn xam nhám BV105-6.5 thuộc bộ sản phẩm xám nhám của cty Srithai .Tô tròn xam nhám BV105-6.5 được sản xuất từ nhựa melamine cao cấp , an toàn khi sử dụng .Thông tin sản phẩm : Code : BV105-6.5Kích thước...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
0
Gia dụng Hoàng Việt back to top